Kurzovné a platba KategorieI. pololetí II. pololetíCena celkem 
 Kids1700 Kč
1700 Kč
3400 Kč
 Děti2400 Kč
2400 Kč
4800 Kč
 Junioři 2400 Kč
 2400 Kč
4800 Kč
 Dospělí2400 Kč2400 Kč4800 Kč
Fit Dance
800 Kč/10 lekcílekce 60 minut

Platební podmínky:
  1. První tři tréninky má zájemce o členství ZDARMA.
  2. V případě přetrvávajícího zájmu je nutné nejpozději na následující lekci odevzdat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke členství v Her Majesty, o.s. (dále jen HM) a zaplatit kurzovné v požadované výši, teprve potom se zájemce stává právoplatným členem HM.
  3. Kurzovné se platí pololetně, I. pololetí to nejpozději do 20. září 2019. II. pololetí nejpozději do 20. ledna 2017
  4. Kurzovné je možné hradit výhradně bezhotovostně na bankovní účet číslo: 233420110/0300, variabilní symbol = rodné číslo člena bez posledního čtyřčíslí, poznámky = jméno a příjmení člena (!!! nutné). Platby v hotovosti uskutečňujte po dohodě s předsedkyní spolku Petrou Zelenickou.
  5. Členovi HM nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které brání jeho docházce.
  6. O vrácení kurzovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění nebo v případě vážného úrazu, vždy však po předložení lékařské zprávy. Stornovací poplatek v tomto případě činí 30% ze zůstatku ceny kurzovného.
Výše uvedené Kurzovné a Platební podmínky jsou platné pro školní rok 2019/2020